ТУИ България ЕООД е част от TUI Group и е водещ туроперотор в страната.
Създадена през 1995 г., компанията разширява своя бизнес и днес поставя
стандартите и води тенденциите в туристическия бизнес в България.