Регистрация

По-долу сме описали процеса по регистрация. Първа стъпка е да попълните заявката за отбори.

Попълнете долната форма, за да се регистрирате.

Title partner

Main partners

Refreshment partners

Organised by

Marketing Partner