Регистрация

По-долу сме описали процеса по регистрация. Първа стъпка е да попълните заявката за отбори.

Регистрацията на фирми за изданието през 2022 г. затвори!

Title partner

Main partners

Refreshment partners

Organised by

Marketing Partner