Регистрация

По-долу сме описали процеса по регистрация. Първа стъпка е да попълните заявката за отбори.

Ако имате желание да регистрирате вашата фирма за участие, молим обдете се на о885 222 811.

Title partner

Main partners

Organised by

Marketing Partner