Регистрация

По-долу сме описали процеса по регистрация. Първа стъпка е да попълните заявката за отбори.

Състезанието достигна капацитета си и не можем да ви регистрираме на този етап