По-долу сме описали процеса по регистрация за Business Run. Първа стъпка е да попълните заявката за отбори.

Title partner

Main partners

Организатори

Media Partners