Фирма „РеТех СД“ ЕООД е специализирана във възстановяването на износени детайли и възли от корабната индустрия и промишлеността чрез механична обработка, наваряване, механична обработка-шлайфане и хромиране при необходимост.