Жестион София ЕООД, българският филиал на френската компания NoveoCare, развива своята дейност от 2021г.
Фирмата е главен партньор на едни от най-големите застрахователни компании, брокери, акционерни дружества и банки, които са част от застрахователния сектор във Франция.

Дейността на компанията е свързана с управлението на индивидуални и колективни договори за допълнително здравно осигуряване.

Освен офиси във Франция, дружеството има офиси в София и Варна.