проектиране, изпъление и поддръжка на овк инсталации, проектиране и изпълнение на строителни монолитни сгради, метални конструкции и други, ремонти и ново изграждане на покриви, покрития с хидроизолации и ламарина и други.