Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД е част от фирмената група Либхер и е лидер в сектора хладилна техника. В производствената ни база близо до гр. Пловдив вече над 20 години се произвеждат широка гама висококачествени хладилници и фризери за домакинска употреба. От основаването си Либхер – Хаусгерете Марица ЕООД поставя стабилни основи за динамичен растеж, благодарение на който днес е компания с над 1900 сътрудници и годишно производство от около 1.000.000 уреда.