Hilscher Development and Test Center е дъщерна компания на Hilscher GfS mbH, Германия. От основаването си през 1986 г. Hilscher се разрасна до един от водещите световни доставчици на индустриални комуникационни решения, включително 13 дъщерни дружества в 11 страни, състоящи се от повече от 400 служители. Компанията е специализирана в продукти, технологии и услуги в областта на индустриалните комуникации.
От 2007 г. във Варна имаме център за разработка и тестване с повече от 50 служители, работещи в тясно сътрудничество с инженерните екипи в Германия.