„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е германо-българскa компания – концесионер, който управлява и развива летище Варна и летище Бургас за 35 години. Дружеството се грижи за повишаване качеството на обслужване и цялостното изживяване на пътниците, обучението и повишаване квалификацията на служителите, обновяване на техниката, въвеждане на нови технологии, както и разширяване и модернизиране на инфраструктурата.