По-долу сме описали процеса по регистрация за Business Run. Първа стъпка е да попълните заявката за отбори.


Title partner

Main partners

Insurance partner

Организатори

Media Partners