Фирма СиСофт ООД е специализирана в разработката и поддръжката на високотехнологични решения в областта на банковия и финансов софтуер. Нашата мисия е да предоставим инфраструктура за изграждане, внедряване и администриране на финансови продукти, които улесняват жизненоважните връзки, подкрепящи съвременните пазарни структури.