Благотворителна кауза

30% от таксите на Business Run по традиция се даравят. Ето какво ще правим тази година.

Регистрация

През 2022 Business Run Varna ще подкрепи местната фондация Карин дом

Карин дом е организация с нестопанска цел, основана през 1994г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов. От 1996г. Карин дом стартира работата си като Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на деца със специални потребности.

24 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.

Основните дейности се реализират чрез: Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на деца със специални нужди и техните семейства (за деца от 3 до 8г.), Център Ранна интервенция (за деца от 0 до 3г.) и Център за семейно-медиирана интервенция (за деца от 2 до 7г.). Карин дом развива и обучителна дейност като предоставя квалифицирани обучения на организации и специалисти чрез своя Обучителен и ресурсен център. Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста.

Title partner

Main partners

Organised by

Marketing Partner