Арт терапия за деца със синдром на Даун (от гр. Варна) от фондация „Живот със синдром на Даун”

 

–––

Фондация „Живот със Синдром на Даун“ е легитимна организация, която е учредена в обществена полза. Ние предизвикваме позитивна промяна в нагласите и предразсъдъците на обществото и създаваме актуална информация за синдрома на Даун в България. Създаваме видеоклипове чрез които показваме, че животът със синдром на Даун е възможен.

През 2019г подпомагаме развитието на 45 деца със синдром на Даун от 8 града в България чрез напълно безплатно участие в три проекта – адаптирано плуване, музикотерапия и физиотерапия. Променяме наредби на местно и национално ниво в полза на хората с най-честата генетична аномалия.

Идеалната ни цел е хората със синдром на Даун в България да имат място в социалния живот, да имат право на обучение, реализация и независим живот, всеки според своите възможности.

Искаме да предлагаме все повече възможности на все повече деца със синдром на Даун, за да развиват своя потенциал.Една такава възможност са арт занимания с терапевтична цел.
Арт терапията е начин за изразяване на конкретни емоционални или физически състояния чрез изкуството, който има положително влияние върху личностното израстване и развитие. Тя подобрява сензомоторните умения, включително координацията око-ръка и сензорна стимулация.

Арт заниманията с терапевтична цел помагат на децата да усетят собствената си идентичност, да имат предпочитания, да правят избор, да имат чувство за собствени постижения извън рамките. Когато на деца се дава възможност да изразят себе си, те постигат истинско усещане за собствената си идентичност. Всичко това им помага да се изградят като осъзната личност.


Арт заниманията с терапевтична цел ще се провеждат в Карин дом, град Варна.
–––––––––––––––––––––––––
Тук може да се запознаете с нас и нашата дейност:
Уеб сайт: https://lifewithdownsyndrome.com/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJr9ZMAgyKYZHgAg1YsDOzQ
Facebook: https://www.facebook.com/jivot.downsyndrome/
Instagram: https://www.instagram.com/lifewithdownsyndrome/

 

Title partner

Main partners

Организатори

Media Partners