Индустриален холдинг България АД

Индустриален холдинг България АД

Индустриален холдинг България АД е сред големите индустриални холдинги в България. Дружеството управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията – морски транспорт, корабостроене, кораборемонт и корабен дизайн, пристанищна дейност,...
Технически университет – Варна

Технически университет – Варна

Технически университет – Варна е модерен и престижен университет с 60 годишна история. Днес ТУ-Варна е един от най-динамично развиващите се университети с европейска политика и успешна реализация на студентите. Факултетите, колежите и департамента на университета...
DataArt България

DataArt България

DataArt е глобална технологична компания, която проектира, разработва и поддържа персонализирани софтуерни решения, даващи възможност на клиентите да развиват своята дейност. Известни със своите задълбочени познания и отличен технически опит, екипите на DataArt...