БУЛМАР ТРЕЙД ЕООД е компания с утвърдени качества в сферата на корабното снабдяване, която поддържа добри контакти, както с редица производители на морско оборудване, така и с много корабособственици. Базирайки се на познаване нуждите на борда на кораба, на широката гама стоки на склад, стратегически разположените си съоръжения и търговските си контакти по цял свят, екипът на Булмар Консулт гарантира рентабилно корабно снабдяване.