Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ е единствената морска гимназия в страната и заема специално място в разнообразното и богато образование, което предлага нашият град. Училището осигурява общообразователно и професионално обучение. В...
Индустриален холдинг България АД

Индустриален холдинг България АД

Индустриален холдинг България АД е сред големите индустриални холдинги в България. Дружеството управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията – морски транспорт, корабостроене, кораборемонт и корабен дизайн, пристанищна дейност,...
Технически университет – Варна

Технически университет – Варна

Технически университет – Варна е модерен и престижен университет с 60 годишна история. Днес ТУ-Варна е един от най-динамично развиващите се университети с европейска политика и успешна реализация на студентите. Факултетите, колежите и департамента на университета...