Технически университет – Варна е модерен и престижен университет с 60 годишна история. Днес ТУ-Варна е един от най-динамично развиващите се университети с европейска политика и успешна реализация на студентите. Факултетите, колежите и департамента на университета разполагат с най-съвременната учебна, информационна и научноизследователска база. ТУ- Варна е подготвил над 70 хиляди специалисти и чужди граждани от над 50 страни. Днес се обучават над 5 хиляди български и чуждестранни студенти.