„Университет с традиции за студенти с бъдеще“. Вече 59 години ТУ – Варна е лидер в обучението на инженерни кадри в корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника. ТУ – Варна обучава студенти в 29 бакалавърски и над 90 магистърски програми съобразени с тенденциите на бързоразвиващия се свят и изискванията на бизнеса.