„Сител България“ ЕООД е международна компания, която осигурява външни продажби, технически
подкрепа, обслужване на клиенти и други. Има два основни центрове в България – в София и Варна, с общ брой служители на над 2200 души. Въпреки че компанията се намира в тези два града почти 90 % от хората работят от вкъщи, а около 73% от всички служители са под 35 години.