Фирма СиСофт ООД е специализирана в разработката и поддръжката на високотехнологични решения в областта на банковия и финансов софтуер.
Успехът на компанията се дължи най-вече на усилията на добре балансирания, сплотен, мотивиран и ентусиазиран екип от професионалисти. Колективът ни обединява високообразовани млади хора, които възприемат акта на създаване на софтуерни продукти не само като професия, но и като предизвикателство, призвание и хоби, отдавайки му се изцяло и с желание.