Сирма солюшънс АД е част от най-големия български холдинг работещ в областта на информационните технологии – Сирма Груп АД. Компанията държи лидерски позиции в разработването на елементи от изкуствен интелект от 1992 г. и е представена както в Европа, така и в Америка чрез своите поделения. С екипа си от над 150 специалисти тя е участвала и участва в множество проекти обслужващи българската и чужди държавни администрации, големи международни компании, неправителствени организации. Сирма Солюшънс АД е участвала в разработването и продължава да оказва поддръжка на големи информационни системи на Министерството на образованието, Министерството на финансите, големи частни компании и институции от Канада, САЩ, Норвегия, Великобритания. В сътрудничество с другите компании от групата, Сирма поддържа единствената за сега у нас платформа за интегриране на изкуствен интелест в управленските системи на различни институции и предприятия.