Пристанище „Одесос ПБМ” EАД е разположено на територията на град Варна, на „стария канал” от страната на града. Пристанището разполага с три корабни места, с прилежащи специализирани и конвенционални складови площи, ЖП и автопътна свързаност. В пристанището се извършва приемане на търговски и спомагателни кораби, приемане и експедиция на товари за страните от Черноморския и Средиземноморски регион, а също така и от региона на Каспийско море. ПРИСТАНИЩЕТО предлага следните услуги: Претоварване на износни и вносни товари, Складиране и съхранение на товари, Допълнителни услуги оказвани при обработка на товарите и др. Пристанището разполага с екип от доказани професионалисти, способни да удовлетворят изискванията на клиента. Работи с доказани в пристанищната практика товарозахватни съоръжения и претоварна техника. Едновременно под обработка могат да се приемат 3 кораба с дедуейт до 7000 тона всеки. Пристанището приема и обработва морски и речни кораби от всякакъв тип с газене до 6.80 м.