Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Одесос ПБМ” EАД е разположено на територията на град Варна, на плавателен канал №3 „стария канал” от страната на града. Пристанището разполага с три корабни места, с прилежащи специализирани и многоцелеви складови площи, ЖП и автопътна свързаност и приема целогодишно кораби максимално газене до 6.80 м. Пристанище „Одесос ПБМ” е специализирано в обработката на генерални товари. С реализираните инвестиции вече обработваме успешно товари с единично тегло до 18 т. Чрез специализираната техника и добре обучен персонал успяваме да запазим постоянен ръст на обработваните насипни товари. Претоварните операции при корабна работа на насипни товари се извършва с Гумено-лентови транспортьори. Основно предимство за технологията е липсата на „сметени“ количества. Конструкцията им позволява директно „захранване“ от камион. Пристанището извършва контейнеризация на насипни и генерални товари, с модалност от/на ЖП/авто транспорт.