„Одесос ПБМ“ ЕАД е пристанищният оператор на пристанищен терминал „Одесос ПБМ – Варна”. Оперира три корабни места. Разполага с удобни жп и автомобилни рампи, които правят възможно прехвърлянето на товари от един вид транспорт на друг по различни начини. Пристанището разполага с пълния набор от типова механизация за изпълняването на всички възможни технологични варианти за обработка на товари. Цялата територия и всички закрити складове са под денонощно видеонаблюдение.