Повече от 20 години КВС Агро България е лидер в храненето на растенията. КВС Агро България внедрява най-добрите производствени практики в сферата на торенето. Предлага палитра от продукти и професионално подготвени кадри, които могат да дадат насока и експертна оценка на полето.