Благотворителна кауза

30% от таксите на Business Run по традиция се даравят. Ето какво ще правим тази година.

Регистрация

Фондация „Карин дом“
Фондация Карин дом, Варна е иновативен комплекс за социални услуги за деца, който
предлага цялостна подкрепа от най-ранна възраст. Екипът ни е до семейството от най-трудните
моменти до най-важните постижения. Всяка година предлагаме специализирани услуги и
терапия на 350-400 деца и семейства от цялата страна и сме горди с техните успехи. 
Каузата, за която набираме средства, е ДЕТСКИЯТ ФОНД на Карин дом, който цели да осигури
финансова стабилност и устойчивост на услугите за деца и семейства.
Всяка година към Карин дом се обръщат нови семейства с деца, които имат нужда от подкрепа.
А тези, които вече сме включили в услугите си, следва да продължат, за да надграждат своите
резултати. За всички тях е важно да осигурим навременна и продължителна услуга, съобразена
с техните индивидуални нужди. Детският фонд създава възможност повече деца да имат
достъп до качествени терапевтични услуги и да реализират своя потенциал. За семействата
Детският фонд е сигурност, че могат да разчитат на специалистите без притеснения за
финансиране.
За всяко дете се провежда оценка на развитието, въз основа на която се изготвя индивидуален
план с услуги, отговарящи на потребностите на детето и семейството. Всички занимания са под
формата на игра и целят да развият знанията и уменията на детето в една или повече от
областите на развитие, където изостава – двигателна, познавателна, речева, социална,
емоционална. Това е възможно благодарение на екипа ни от специалисти, които работят
координирано за цялостното развитие на детето. Родителите често участват в сесиите, за да
знаят, как да организират домашната среда в подкрепа на детето, как да го разбират и
развиват уменията му ефективно, да се справят с предизвикателствата и др.
С Вашето участие в Business Run ще подкрепите устойчивостта на терапевтичните услуги, които
помагат детето да направи първи крачки, да общува, учи и играе в детската градина и училище
с връстниците си. При повече участници ще имаме възможност да включим повече деца за по-
голям период.
За повече информация: Веселина Василева, E-mail: vvassileva@karindom.org
Web site: www.karindom.org,
Facebook: https://www.facebook.com/karindom.org
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/karin-dom-foundation/?viewAsMember=true
Instagram: https://www.instagram.com/karindomvarna/

Title partner

Main partners

Organised by

Marketing Partner