Благотворителна кауза

30% от таксите на Business Run по традиция се даравят. Ето какво ще правим тази година.

Регистрация

През 2023 Business Run Varna ще подкрепи местната фондация Карин дом

Ние сме организация с 27-годишна история, основана от филантропа и дипломат Иван Станчов.
Работим за пълноценното развитие и израстване на деца със специални нужди в семействата
им, за успешното им приобщаване и повишаване на толерантността в обществото. Годишно
предоставяме услуги на над 300 деца и семейства и обучаваме над 1200 специалисти, студенти
и родители.
Каузата, за която имаме нужда от подкрепа, е изграждането на умения при децата, които да
подобрят тяхната самостоятелност в ежедневието и пълноценното им участие в игри, спорт и
учебни дейности. Това са умения, които развива т.нар. ерготерапия.
В новата ни сграда има специално оборудвани за целта зали, където имаме възможност да
провеждаме индивидуални сесии или сесии в малки групи с деца на възраст от 2 до 5г. и
техните родители от Варна и региона. Под формата на игра децата развиват двигателните си
умения, преодоляват сензо-моторните си нарушения, научават се да ползват помощни
средства. Заниманията в група целят също да намалят проявите на неприемливо поведение и
агресия, което е важна стъпка за адаптация в детската ясла и градина. Родителите участват в
сесиите, за да знаят, как да организират домашната среда в подкрепа на детето, как да го
разбират и развиват уменията му ефективно, да се справят с предизвикателствата и др.
С Вашето участие в Business Run ще подкрепите предоставянето на сесии по ерготерапия на
минимум 5 деца със специални нужди и техните семейства за период от 2-3 месеца, които са в
процес на адаптация в детска ясла или градина. При повече участници ще имаме възможност
да включим още деца или да удължим периода на предоставяната ерготерапия.
Ползите за детето от ерготерапията:
 подобрява се неговото физическо, емоционално и психосоциално развитие;
 изгражда собствен опит и увереност в защитена среда;
 подобрява своята комуникация и общуване, умения да взаимодейства с деца и
възрастни;
 изгражда самостоятелност в ежедневните дейности, което подкрепя неговата
адаптация в детска ясла/ градина, както и активното му включване в игри и занимания;
 насърчава се неговата независимост и се повишава самочувствието на детето.
Включването на родителите в сесии по ерготерапия допринася за:
 изграждане на разбиране за дейностите и средата, които подкрепят и стимулират
развитието на детето у дома или в детската ясла/ градина;
 намаляване на тяхната тревожност;
 повишаване на тяхната увереност, че могат да се справят с предизвикателствата в
развитието на детето.
За повече информация: Веселина Василева, E-mail: vvassileva@karindom.org
Web site: www.karindom.org, Facebook: https://www.facebook.com/karindom.org

Title partner

Main partners

Organised by

Marketing Partner