Каргил оперира в България от 2006 г. и има над 1100 служители в три структури. Офисът във Варна е от 2013 година. Тук е основния оперативен център на глобалната ни флота с фокус към Западното полукълбо. Нашите оператори следят местонахождението, натоварването, документацията на корабите по време на тяхната търговска дейност. Екипът от професионалисти осигурява техническа експертиза, свързана с експлоатацията и подбора на нови кораби, спазването на глобалните правила и процедури в морския бизнес.