Дружеството ЗММ – БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД е учредено през 2001 г. като дъщерно на Индустриален холдинг България АД – една от най големите индустриални групи в България. ЗММ – България холдинг АД е създадено, за да обедини, съхрани и развие над 70 годишния опит и добрите традиции на предприятията от машиностроенето в България.Производство на стоки в областта на машиностроенето и съпътстващите го промишлени производства.