Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ е най-голямото средно учебно заведение за подготовка на морски кадри в страната. В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на кадри за морската индустрия.
В училището се обучават ученици в защитени от държавата специалности:
Корабоводене – морско, Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораби и специалности с очакван недостиг на пазара на труда: Експлоатация на пристанищата и флота, Спедиция, транспортна и складова логистика, както и включената в иновации специалност Компютърна техника и технологии.