Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ е единствената морска гимназия в страната и заема специално място в разнообразното и богато образование, което предлага нашият град. Училището осигурява общообразователно и професионално обучение. В момента се обучавт 454 ученици в 24 паралелки, които започват обучението си от 8-ми клас и завършват обучението си с държавни изпити и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация след завършване на 12-ти клас.