„Булярд корабостроителна индустрия“ АД е най-голямото кораборемонтно и корабостроително предприятие в България. Производствените мощности ни позволяват да извършваме ремонти и преустройства на кораби до 100 000 DWT. Нашето предприятие е специализирано в ремонта и преустройството на танкери, кораби са сухи товари, контейнеровози, газовози и др.
„Булярд корабостроителна индустрия“ АД е част от „Индустриален холдинг България“.