„Булярд корабостроителна индустрия“ АД е най-голямото предприятие за корабостроене и кораборемонт в България. Дружеството произвежда и ремонтира кораби до 100 000 dwt. Продуктовото портфолио на компанията включва изграждането и ремонта на танкери, химикаловози, контейнери, кораби за насипни товари, кораби за генерални товари, въглeвози и многоцелеви кораби.