Газоразпределително дружество, което работи на територията на региони Добруджа, Мизия, Запад и град Варна