IHB Business Run Varna – 09 юни 2024

Включете в най-големия тийм билдинг във Варна, който по традиция ще се проведе на територията на завода Булярд корабостроителна индустрия и Булпорт Логистика

ОСТАВАТ

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

   ИНФО

Старт 09 юни 2024 в 9:00 ч.

Business Run е най-големият тийм билдинг в България. Представлява щафетно бягане за отбори от фирми. Всеки отбор е от 4 души и всеки участник избягва 4 км преди да предаде щафетата на колега.

Състезанието се провежда от 2013 година в Бизнес Парк София, а през 2017 в Пловдив. А от 2018 и във Варна на територията на Булярд корабостроитена
индустрия и Булпорт логистика.

Събитието е благотворително и 30% от стартовите такси даряваме на различна кауза всяка година. Business Run бе номинирано за годишните награди на Българския дарителнски форум.

Какво получава всеки участник:

Подарък.

Ще обявим скоро.

Медал

Медал за завършил състезанието, който може да комбинирате с колегите

Застраховка

Застраховка „злополука“ за деня на събитието от MetLife.

Сертификат & още

Сертификат с класирането на вашата компания и още подаръци от нашите партньори…

Последните 5 записани компании за 2024

KBC Global Services

KBC Global Services е двигателят на процесите в KBC Group – водеща банково-застрахователна група с над 12 млн клиенти. Българският клон на нашата компания е създаден през 2019, за да предоставя бек-офис услуги на дружествата в KBC Group в области като кредитните и финансовите операции, застраховането и други. От 2021 подкрепяме дигиталната трансформация на KBC Group предоставяйки софтуерни разработки, изкуствен интелект и други решения, съчетаващи класически ИТ с дигиталното банкиране.

Идустриален холдинг България АД

Индустриален холдинг България АД е сред големите индустриални холдинги в България. Дружеството управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията – морски транспорт, корабостроене, кораборемонт и корабен дизайн, пристанищна дейност, машиностроене – металорежещи машини, електрически машини, леярно производство. ИХБ е дружество, чиито акции са регистрирани за търговия на Българска фондова борса.

DXC Technology

DXC Technology: We deliver the mission critical IT services that move the world.

Булярд корабостроителна индустрия

Булярд корабостроителна индустрия ЕАД е най-голямото предприятие за корабостроене и кораборемонт в България съдейки по обема на производството и размерите на корабите, които са построени или ремонтирани, използваните технологии и организацията на производството. Производствените мощности ни позволяват да извършваме ремонти и преустройства на кораби до 100 000 DWT. Нашето предприятие е специализирано в ремонта и преустройството на танкери, кораби са сухи товари, контейнеровози, газовози и др.
„Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД е част от „Индустриален холдинг България“, акционерно дружество управляващо портфолио от компании от различни сфери – машиностроене, морски транспорт, кораборемонт и корабостроене, пристанищна дейност и др.

   ТАКСИ

ТРАСЕ

Маршрутът представлява обиколка с дължина 2км в корабостроителницата Булярд корабостроитена
индустрия и Булпорт логистика. Сред индустриални пейзажи и кораби.

Title partner

Main partners

Organised by

Marketing Partner